Over ons

Introductie

Hertel is een full-service onderhoudspartner voor industriële opdrachtgevers. Sinds 2015 zijn we onderdeel van Altrad Group. Samen bestaan we uit tienduizenden professionals in meer dan 100 landen. 

Hertel is gespecialiseerd in de industrieën Olie & Gas, Chemie, Voedingsmiddelen, Offshore en Energie. We bieden u industrial services via Access Solutions, Isolatie, Themografie, Tracing, Painting en specialistische services zoals Asbestverwijdering en Vuurbescherming.

Hertel ondersteunt gedurende de gehele levenscyclus van uw assets: van nieuwbouw tot onderhoud en van shutdowns tot decommissioning. 

Ons uitgangspunt is altijd om elk incident te voorkomen. Veiligheid staat daarom centraal. Zo realiseren we het beste resultaat met de hoogst mogelijke klanttevredenheid.

Missie

Hertel heeft als missie om industriële opdrachtgevers bij alle fasen van hun assets te ondersteunen. Onze aanpak rust op 4 pijlers:

1: Lokaal actief op wereldniveau

Wereldwijd hebben we lokale vestigingen. Zo kunnen we onze klanten efficiënt van dienst zijn met een wereld aan kennis en expertise.

2: Altijd een totaalpakket

We ondersteunen bij alle fasen van de levenscyclus van industriële assets. Nieuwbouw, onderhoud, shutdowns, modificaties, decommissioning: Hertel kan en wil alle benodigde diensten verlenen. 

3: Duurzame relaties

Doordat Hertel al ruim 120 jaar actief is, weten we als geen ander hoe belangrijk duurzame relaties zijn. We werken samen met onze opdrachtgevers aan groei en resultaten, zodat alle partijen profiteren van de samenwerking.

4: Veiligheid voor alles

We streven continu naar nog meer veiligheid. Hierdoor is Hertel uitgegroeid tot een betrouwbare partner die zorgt voor uitmuntende operationele prestaties.

Onze kernwaarden

1. Lef

We hebben het lef om te innoveren. We houden niet vast aan wat we weten en doen, maar zoeken naar nieuwe manieren om over situaties na te denken en deze aan te pakken.

2. Nederigheid

We zijn ervan overtuigd dat we van iedereen kunnen leren. Altijd, overal. We claimen daarom niet de waarheid in pacht te hebben, maar stellen ons nederig op. Zo blijven we leren van onze fouten én successen.

3. Respect

We weten dat we verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en veiligheid van onszelf, de mensen op het terrein en het milieu. We hebben daarom respect voor iedereen waar we mee werken, ongeacht hun functie. Dat respect uiten we ook door altijd transparant, integer en oprecht te zijn.

4. Solidariteit

Zonder solidariteit geen teamwork en betrouwbaarheid. We zijn delen daarom altijd onze ideeën, kansen, kennis en bronnen met onze partners. Ook komen we voor elkaar en onze sector op. Hierbij staat nooit het individu centraal, maar altijd het hogere doel.

5. Positiviteit

Elke dag proberen we iets bij te dragen aan onze werkomgeving. We vieren onze successen, tonen onze betrokkenheid, staan open voor verrassingen, en leggen onverwachte dwarsverbanden. Zo komen we tot uitzonderlijke ideeën en resultaten. 

Wereldwijd aanwezig, altijd in de buurt

Organisatie

Hertel werkt in Nederland met meerdere vestigingen. Hier vandaan kunnen onze ruim 1000 werknemers overal snel reageren op lokale behoeften en wensen. We zijn aanwezig in twee grote industriële clusters: de haven van Rotterdam het bedrijventerrein van Chemelot in Geleen. Daarnaast hebben wij vestigingen in Middelburg, Drachten, Amsterdam, Eindhoven en Schoonebeek

Geschiedenis

Altrad Hertel kent zijn oorsprong in Nederland. In 1895 streek hier de Duitse Alexander Hertel neer. Hij begon als leverancier van zeilen en isolatiematerialen aan de scheepsindustrie, zoals aan De Schelde (het huidige Damen Schelde Naval Shipbuilding) en de schepen van de Holland Amerika-Lijn. Ook de Koninklijke Nederlandse Marine werd een grote klant.

In de jaren ‘70 van de vorige eeuw verlegde het bedrijf Hertel zijn focus van de maritieme sector naar de industrie. Dat kwam onder meer door de stormachtige ontwikkeling van het industrieel complex in de Rotterdamse haven. Hertel zette zich op de kaart als dienstverlener voor de olie- en (petro)chemische industrie: eerst in Nederland, later in heel Europa. 

Management

Altrad Hertel staat in Nederland sinds januari 2019 onder leiding van Fred Schuijt, Directeur Industrie Nederland. Fred heeft in zijn loopbaan veel ervaring opgedaan in de industriële sector en projectorganisaties. Zo werkte hij van 1998 tot 2008 als Business Group Director bij Stork Technical Services. In 2008 ging Fred aan de slag als Directeur grote projecten bij Kropman Installatietechniek. Vervolgens stapte hij in 2012 over naar Brand Energy & Infrastructurele Services, waar hij tot oktober 2018 de rol van Operationeel Directeur heeft vervuld. Fred werkt vanuit het hoofdkantoor in Rotterdam. 

 

Accrediteringen en lidmaatschappen

Om ons veiligheids- en kwaliteitsniveau gegarandeerd  op peil te houden en te verbeteren, ondergaan we regelmatig accreditaties. Daarnaast zijn we lid van diverse verenigingen om onze kennis uit te breiden en te delen.

Industrial Rope Access Trade Association (IRATA)

‘s Werelds grootste vereniging voor Rope Access-professionals.

Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afval (VIHB) 

Het register van bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

Procescertificaat Asbestverwijdering 

Certificatieschema voor het verwijderen van asbest, asbesthoudende producten en asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen voorafgaand aan sloop, renovatie of onderhoud in bouwwerken en objecten en na een incident.
 

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. 

Het certificaat voor veiligheid, duurzaam en gezond werken in de industriële sector.

ISO 14001

De internationaal geaccepteerde norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen.

ISO 9001

's Wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement.

OHSAS 18001

OHSAS 18001 is de wereldwijd geaccepteerde norm met eisen voor een arbomanagementsysteem.

Vragen of meer info?

Neem contact op